Vaikka moni saattaa mainita Suomessa yrityksen perustamisen yhteydessä byrokratian ja korkean verotuksen, tarjoaa Suomi tästä huolimatta ehdottomasti yhden maailman parhaimmista paikoista yrittäjyyteen. Yrittäjällä on Suomessa paljon mahdollisuuksia saada tukea ja apua toimintaansa heti alusta lähtien. Tästä huolimatta suomalaisille on tyypillistä se, että he lähtevät yrittäjiksi hyvin maltillisesti ja pitkään etukäteen asiaa pohtien. Viime vuosina onkin huomattu, että moni maahanmuuttaja on rohkeampi lähtemään mukaan yritystoimintaan, vaikka kaikki riskit olisivatkin tiedossa. Moni uusien ravintoloiden perustajista onkin taustaltaan ulkomaalaisia, jonka syitä voivat olla esimerkiksi ennakkoluulottomampi asenne yrittäjyyttä kohtaan sekä kova halu työllistyä, tehdä ahkerasti töitä ja sitä kautta myös menestyä.

Tällä hetkellä Suomessa perustetaan vuosittain noin 5000 startup-yritystä. Osa näistä ei milloinkaan saa alleen kaivattua nostetta, kun taas osasta muodostuu todellisia menestystarinoita. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu paljon sellaisia uusia yrityksiä, joiden toiminta on vahvasti voitollista, vaikkei niiden nimi olisikaan kaikkien huulilla. Vuosittain perustettavien uusien yritysten joukosta noin viiden prosentin joukko eli muutama sata yritystä kasvaa huikealla vauhdilla ensimmäisten parin vuoden aikana. Yritystoimintaan kannustetaan Suomessa monin eri tavoin, sillä uudet yritykset tekevät hyvää maamme taloudelle ja lisäksi työllistävät ihmisiä ratkaisten siten työttömyyteen liittyviä ongelmia.

Aloittelevat yritykset Suomessa ovat siinä mielessä varsin onnekkaassa asemassa, että yleisesti asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat parantuneet roimasti viime vuosina. Tarjolla on paljon tukea ja kannustusta uuden yrityksen perustamista harkitsevalle. Internetistä saa mittaamattoman arvokasta tietoutta yrityksen perustamiseen liittyen, mutta myös Yritys-Suomi ja monet muut järjestöt auttavat mielellään aiheesta kysyviä. Ne järjestävät lisäksi erilaisia maksuttomia yrittäjyyskursseja ja jopa henkilökohtaista neuvontaa silloin kun päässä kytee ajatus jostain mahdollisesta liikeideasta. Rahoituskaan ei varmasti ole mikään kynnyskysymys, sillä uudet yritykset saavat suhteellisen helposti toimintaansa alussa starttirahaa. Lainat yrityksen perustamisen yhteydessä ovat varsin yleisiä ja niitä myönnetäänkin melko avokätisesti, kunhan yrittäjällä on näyttää toimiva ja lupaavalta vaikuttava liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi pääomaa voi yritystoimintaan saada pääomasijoittajilta, mutta useimmiten mahdollisuudet tähän avautuvat vain kaikkein lupaavimmille ja edistyksellisimmille yrityksille.