Steve Blank, kasvuyrittäjyyden vallankumouksellinen

Steve Blank vierailee alkusyksystä kahden viikon ajan Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Matkan aikana hän tapaa startup-yrittäjiä, opiskelijoita ja sijoittajia, sekä Aalto-yliopiston johtoa ja elinkeinoelämän vaikuttajia.

Steve Blank on raskaan sarjan sarjayrittäjä, joka on ollut mukana perustamassa kahdeksaa yritystä Yhdysvaltain länsirannikon Piilaaksossa. Blankin viimeisin keräsi miljardia dollaria rahoitusta listautuessaan vuonna 1999. Nykyään hän on parhaiten tunnettu Stanfordin yliopiston professorina, joka uudistaa yrittäjyyskoulutusta ja innovaatioekosysteemejä ympäri maailman.

Blank saapui Piilaaksoon vuonna 1978, paikallisen tech-buumin vasta käynnistyessä, aikana jolloin käsite startup-yrityksistä alkoi kehittyä. Piilaakson uudet yrittäjät jatkoivat tutkijoiden ja insinöörien tieteellistä tutkimusta ja joutuivat opettelemaan erehdyksen kautta miten huipputeknologiatuotteista tehtiin yrityksiä.

Riskejä ottava ja kokeileva kulttuuri innosti yrittämään

“Piilaakso ei ollut puhdasta tutkimusta, vaan kulttuuri, jossa otettiin riittäviä riskejä jotta tuote saatiin markkinoille oppimisen, etsimisen ja kokeilun, eli iteraation, kautta” Blank muistelee aikaa jolloin hän työskenteli erilaisissa markkinointi-, myynti ja johtotehtävissä useissa teknologiayrityksissä.

Blankilla on 30 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja hän on ollut perustamassa kahdeksaa yritystä, joista neljä on listautunut Yhdysvaltain pörssiin. Yritysten tuotteet ovat vaihdelleet puolijohdanteista yritysohjelmistoihin ja -laitteistoihin. E.phiphanyn 2 miljardin dollarin listautumisannin jälkeen, Blank jäi eläkkeelle yrittäjän urasta ja lähti jakamaan oppimaansa.

Kasvuyrityksen kaava uusiksi

Steve Blank on luonut Customer Development -mallin, joka hahmottaa miten tuote viedään markkinoille ja millä keinoilla menestyviä yrityksiä voi siten luoda. Blank on kokemuksen kautta oppinut että malli on toistettavissa ja kirjoitti keksinnöstään havahtuneena kirjan Four Step to the Epiphany, josta tuli teknologiayrittäjyyden raamattu. Four Steps to the Epiphany on kansainvälinen bestseller, joka mullisti tavan jolla startup-yrityksiä rakennetaan.

Neljä askelta oivallukseen

Steve Blank kritisoi tapaa jolla aloittavat yritykset käyttivät usein tuotekehitysmallia yrityksen rakentamisen viitekehyksenä.

Customer Development -prosessi on nelivaiheinen malli jonka avulla yritys oivaltaa kenelle tuote parhaiten soveltuu ja miten sitä kannattaa lähteä myymään.

Kehittäessä tuotetta yritys luo ensi tuotekonseptin, sitten prototyypin, joka käy läpi muutaman testikierroksen ensin pienellä suljetulla porukalla ns. alpha-vaiheessa ja sitten beta-vaiheessa vähän isommalla testaajajoukolla, minkä jälkeen tuote lanseerataan suurelle yleisölle.

Blank väittää ettei tuotekehitysmalli kuitenkaan sovellu yritysten markkinointiponnisteluihin, vaan sen käyttö on johtanut moneen epäonnistuneeseen kaupallistamishankkeeseen. Four Steps to the Epiphany syntyi tarpeesta tuoda tuotekehitysprosessin rinnalle tapa kehittää systemaattisemmin asiakkaita yritykselle. Ns. Customer Development -prosessi on nelivaiheinen malli jonka avulla yritys oivaltaa kenelle tuote parhaiten soveltuu ja miten sitä kannattaa lähteä myymään.

Customer Development at Startup2Startup

Uudenlaista yrittäjyyskasvatusta: Lean Launchpad -kurssi

Blank opettaa yrittäjyyttä perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille Berkeleyn yliopistossa, Stanfordin yliopiston Technology Ventures- ohjelmassa sekä Columbian ja Berkeleyn yliopistojen yhteisessä Executive MBA-ohjelmassa.

Lean Launchpad, opettaa aloitteleville yrittäjille miten startupeja rakennetaan.

Kurssi keskittyy faktojen ja tutkimuksen sijaan yrittäjyyttä tukevien taitojen opettamiseen.

Hänen uusin kurssinsa, Lean Launchpad, opettaa aloitteleville yrittäjille miten startupeja rakennetaan. Kurssi keskittyy faktojen ja tutkimuksen sijaan yrittäjyyttä tukevien taitojen opettamiseen. Blankin tavoitteena onkin uudistaa yrittäjyyskoulutus, paitsi Piilaaksossa myös ympäri maailman.

Esimerkkinä Blankin metodologian kannatuksesta on esimerkiksi Yhdysvaltain julkisen hallinnon arvostettu ja varakas National Science Foundation (NSF) -säätiö on ottanut Lean Launchpad -kurssin osaksi sen Innovation Corps-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tehdä Yhdysvaltain yliopistojen lupaavimmista tutkimushankkeista startup-yrityksiä. NSF rahoittaa vuosittain sataa tieteen ja tekniikan tutkimushanketta ja jokainen joukkue saa 50.000 dollaria rahoitusta.

Aalto Entrepreneurship Society kumppaneineen tuo Steve Blankin Helsinkiin tavoitteena kehittää Suomesta Euroopan johtava kasvuyrittäjyyskeskittymä. Tule mukaan, katso viikon ohjelma täältä.