Maailmalla kehutaan suomalaisten osaamista etenkin teknologiaan ja koulutukseen liittyvissä liiketoimissa. Erityisesti suomalainen peliteknologia on maailman terävintä kärkeä. Suomeen kohdistuvasta matkailusta on povattu tulevaisuuden hittiä. Moni uuden yrityksen perustamista pohtiva miettiikin kuumeisesti, mille alalle kannattaisi suuntautua, mikäli haluaa taata menestyksen ja taloudellisen kannattavuuden toiminnalleen. Alla puidaan muutamia sellaisia aloja, joiden odotetaan kasvavan nopeiten Suomessa lähitulevaisuudessa.

Suomalainen teknologiaosaaminen on houkutellut sijoittajia jo vuosikausia aina Nokian ajoista lähtien, mutta buumi ei vieläkään ota laantuakseen, ja myös tulevaisuus näyttää valoisalta teknologia-alan osalta. Esimerkkejä tällä hetkellä lupaavimmista teknologian osa-alueista ovat virtuaalitodellisuus ja tekoäly. Virtuaalitodellisuus on ollut kiinnostuksen aiheena jo hyvin pitkään, mutta vasta viime vuosina se on alkanut luikertelemaan aivan tavallisten ihmistenkin elämään. Onkin odotettavissa, että seuraavien parin vuoden aikana VR-laitteiden hankkiminen tulee entistä helpommaksi kuluttajille. Tekoäly puolestaan on ala, jolla käydään huimaa kilpailua siitä, kuka ennättää ensin kehittämään voitokkaita liiketoimintaideoita. Tekoälyyn kätkeytyy suunnattomasti potentiaalia yrittäjän näkökulmasta käsin, sillä esimerkiksi koneoppimisen ennustetaan mullistavan aivan erityisesti teollisuuden aloja lähivuosina. Yritykset haluavat yhä enenevässä määrin selvittää, miten ne pystyisivät hyötymään päällä olevasta tekoälybuumista. Kolmas kiinnostava osa-alue teknologiassa liittyy ruokateknologiaan. Niin kutsutulla ruoka-analytiikalla on edessään kirkas tulevaisuus, ja moni uusi yritys pyrkiikin pääsemään mukaan menestyksen aallonharjalle. Ruoka-analyytikan avulla pystytään hallitsemaan ruokavarastoja erilaisia laitteita ja tekniikoita hyödyntämällä. Ala on vielä lapsenkengissä, mutta moni uumoilee, että siitä voisi tulla yksi suomalaisyritysten kirjoittamista menestystarinoista.

Vaikka teknologia onkin tällä hetkellä yrittäjien ja sijoittajien silmissä kuumin ala, on potentiaalia muuallakin. Erilaiset koulutukseen ja palveluihin liittyvät yritykset ovat suosittuja. Mikäli et ole vielä kuullut esimerkiksi termiä terveysturismi, on se varmasti tuttu jo muutaman vuoden jälkeen. Sen myötä terveyspalveluiden käyttämistä maan rajojen ulkopuolella rohkaistaan. Esimerkiksi taiteiden, viihteen, virkistyksen ja terveyspalveluiden kohdalla on nähty vilkastumista yritystoiminnassa. Esimerkiksi yrityksille suunnattujen hyvinvointipalvelujen kysyntä on ollut jo jonkin aikaa kasvussa. Monille työnantajille on muodostunut tavoitteeksi alentaa työntekijöistä koituvia työterveyshuoltoon liittyviä kuluja ehkäisemällä niiden syntymistä jo ennalta. Yritysten työntekijöiden hyvinvointia edistävien palveluiden uskotaan vähentävän pidemmällä tähtäimellä sairaslomia ja käyntejä lääkärillä.