Mikäli yrittäjyys kiinnostaa ja päättää lopulta lähteä mukaan yritysmaailmaan, on silloin perustettava itselleen yritys. Kun Suomessa aikoo perustaa liiketoimintaansa varten yrityksen, täytyy silloin aivan aluksi pohtia, minkälainen yritys voisi tulla kyseeseen. Tulevan yrittäjän kannattaa miettiä, minkälainen yritysmuoto sopii itselle omiin tarkoituksiin parhaiten. Alla esitellään eri vaihtoehtoja uutta yritystä perustavalle.

  • Yksityinen elinkeinonharjottaja on paras yritysmuoto silloin kun yrittäjä haluaa perustaa itselleen toiminimen. Henkilön tulee asua Euroopan talousalueen sisällä ja yritys rekisteröidään Suomeen. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa yritykseen liittyvien verojen maksamisesta. Tämä yritysmuoto tulee kyseeseen silloin kun yrittäjä toimii yksin ilman liikekumppaneita. Esimerkiksi tulkit, kääntäjät, ohjelmoijat, erilaiset esiintyjät, maalarit, siivoojat ja yksityisopettajat valitsevat usein tämän vaihtoehdon yritystä perustaessaan.
  • Osakeyhtiö voidaan perustaa silloin kun sen perustamiseen voidaan sijoittaa 2500 euron arvoinen summa joko käteisenä tai jossain muussa muodossa. Yrityksen johtamisesta vastaa hallitus. On tärkeää huomioida, että yritys on rekisteröitävä ennen toiminnan aloittamista.
  • Julkinen osakeyhtiö voidaan perustaa rekisteröimällä yritys kaupparekisteriin. Sen perustamiseksi edellytetään 80 000 euron suuruista vähimmäispääomaa, joka voi olla niin käteisenä kuin jossain muussakin muodossa. Mikäli osakeyhtiön arvo on yli 80 000 euron suuruinen, täytyy hallituksessa olla vähintään kolme jäsentä, joista yli puolen täytyy asua vakituisesti Euroopan talousalueen sisällä. Julkisen osakeyhtiön edellytetään toimittavan puolen vuoden välein raportteja ja lisäksi se voi halutessaan listautua Helsingin pörssiin.
  • Avoin yhtiö tulee kyseeseen silloin kun yritys koostuu vähintään kahdesta erillisestä henkilöstä, joista ainakin toisen tulee asua vakituisesti Euroopan talousalueella. Yrityksen voitot jaetaan kumppaneiden kesken sen mukaan, kuinka paljon kukin omistaa yrityksestä, ellei muuta ole sovittu etukäteen.
  • Kommandiittiyhtiö edellyttää niin ikään kahden yrityskumppanin olemassaoloa. Toinen näistä on yleinen kumppani ja toinen niin sanottu hiljainen kumppani. Yleinen kumppani pystyy tekemään johtotason päätöksiä, kun taas hiljaisen kumppanin kohdalla ei ole päätösvaltaa.
  • Sivuliike on mahdollinen silloin kun yrityksellä on pääkonttori jossain toisessa maassa, mutta sillä on myös Suomessa liiketoimintaa. Suomen sivuhaaran edustajan täytyy asua Suomessa. Muun muassa moni pohjoismainen pankki on Suomessa juurikin sivuliikkeenä.